• Registre de Drets d’Autor.
  • Registre de continguts digitals.
  • Protecció de continguts de pàgines WEB.
  • Assessorament de la legislació vigent.
  • Accions judicials.